Produkt został dodany do koszyka.

  • Produktów: (0)
  • Wartość: 0,00 PLN
Otwórz koszyk
FUNKCJE SKLEPU

POLITYKA PRYWATNOŚĆI - Czwartek, 28 Marzec 2013

Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Ochrona danych osobowych.

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu Sklepu www.megatanio.pl

Administratorem danych jest firma AGDRTVPAT TOMASZ ANDRUSIUK z siedzibą w Świdnicy, przy ul. Kliczkowska 29, 58-100, Świdnica, Polska, REGON: 146679518, NIP PL 884-225-39-41, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 020357956, e-mail sklep@megatanio.pl  telefon: +748574130, dalej jako Administrator.

  1. Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Klientom dokonania zakupów na stronie www.megatanio.pl
  2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Marketing bezpośredni własnych usług oraz monitorowania jakości usług, możliwy jest po uzyskaniu zgody Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.
  4. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
  5. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym lub w mailu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, dane Przedsiębiorcy, NIP.
  6. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje na życzenie Klienta modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.
  7. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
  8. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz zostały zgłoszone do bazy Generalnego Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych.